Bilimsel Program

27 Haziran 2024, Perşembe
09:00-09:30 Otel Girişleri ve Kayıt İşlemleri
A SALONU B SALONU
09:30-17:00 Türkiye Onkoloji Hemşireleri Derneği
Onkoloji Hemşireliği Kursu
09:30-17:00 Klinik Araştırma Kursu
28 Haziran 2024, Cuma
A SALONU
08:30-09:00 Açılış Töreni
09:00-10:30 Panel 1: Meme Karsinogenezi ve Epidemiolojisi
Meme Kanseri Karsinogenezi
Meme Kanseri Epidemioloji ve Risk Faktörleri
Meme Kanseri Tarama Programı
10:30-11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 Panel 2:Erken Evre Meme Kanseri Lokal Tedavi Seçenekleri
Erken Evre Meme Kanseri Cerrahisi: Meme ve Aksilla Güncel Durum
Adjuvan Radyoterapi: De-escalation of Radiotherapy
12:00-13:00 Panel 3:Meme Kanserinde (Neo)Adjuvan Tedavi Seçenekleri
HR+ Hastalıkta (neo)Adjuvan Tedavi Seçimi ve Süresi
HER2+ Hastalıkta (neo)Adjuvan Tedavi
Tripl Negatif Hastalıkta (neo)Adjuvan Tedavi
13:00-14:30 Öğle Yemeği
14:30-15:30 Panel 4:Endokrin Reseptör Pozitif Lokal İleri Meme Kanserinin Yönetimi
15:30-16:00 Uydu Sempozyumu 1
16:00-16:30 Kahve Arası
16:30-17:30 Panel 5: Triple Negatif Lokal İleri Meme Kanserinin Yönetimi
17:30-18:30 Panel 6: Her2 Pozitif Lokal İleri Meme Kanserinin Yönetimi
29 Haziran 2024, Cumartesi
A SALONU B SALONU
09:00-10:30 Panel 7: Olgular Eşliğinde Evre IV Oligo-Metastatik Meme Kanseri Paneli    
10:30-11:00 Kahve Arası    
11:00-12:00 Panel 8:Meme Kanseri ve Genomik Profil Analizi
Herediter Meme Kanseri
Adjuvan Tedavide Genomik Analizler
Metastatik Meme Kanserinde Genomik Profil Analizi
   
12:00-12:30 Uydu Sempozyumu 2
   
12:30-14:00 Öğle Yemeği    
14:00-15:00 Panel 9: Meme Cerrahisi Sonrası Komplikasyonlar
Meme Rekonstrüksiyonunda Karşılaşılan Sorunlar
Lenfödem Tanı ve Tedavisinde İnovatif Cerrahi Yöntemler
Onkoplastik Cerrahi Sonrası Komplikasyon Yönetimi

14:00-14:20

Akılcı İlaç Kullanımı

15:00-16:00
Panel 10: Meme Kanserinde Özel Durumlar - I
Beyin Metastazına Yaklaşım
Kemik Metastazı Yönetimi
Metastatik Hastada Beslenme ve Tedaviye Etkisi
14:20-15:00 Sözel Bildiri Oturumu
16:00-16:30 Kahve Arası    
16:30-17:30 Panel 11: Meme Kanserinde Özel Durumlar - II
Geriatrik Hastada Meme Kanseri Yönetimi
Seksüel Fonksiyonların Korunması ve Kanser Tedavisi Sonrası Gebelik
Gebelikte Meme Kanseri Tedavisi
   
17:30-18:15 Panel 12: Tedavi İlişkili Komplikasyonlar
Hedefe Yönelik Tedavilerin Yan etki Yönetimi
AntiHER2 Tedavi ve Kardiak Komplikasyonlar
Meme Kanseri Hastalarında Diş Sağlığı ve Yönetimi
   
18:15-19:45 BHWGI Toplantısı